Pagalba telefonu  Pagalba internetu Savanorystė 
 

Tikslai

Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija (LEPTA) yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti Lietuvoje veikiančias tarnybas, kuriose telefonu ir internetu emocinę paramą teikia specialiai tam paruošti savanoriai, o psichologinę pagalbą psichikos sveikatos specialistai. LEPTA vykdo narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius ir kitus uždavinius. LEPTA yra ne pelno organizacija, įkurta 1996 metais. Šiuo metu asociacijoje yra 11 narių. Didžioji dalis narių yra nevyriausybinės organizacijos, dirbančios psichikos sveikatos srityje. LEPTA skatina tarpusavio bendradarbiavimą tarp narių bei kitų NVO ir valstybės institucijų. 

     Asociacija siekia šių tikslų:

  • vienyti Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančius juridinius asmenis, teikiančius emocinę paramą; 
  • atstovauti Asociacijos nariams santykiuose su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, kitomis valstybės bei savivaldos institucijomis, organizacijomis Lietuvos Respublikoje bei užsienyje, taip pat kitais asmenimis; 
  • padėti Asociacijos nariams tinkamai apginti jų pažeistas teises, ginti Asociacijos narius valstybinėse institucijose, teismuose, taip pat viešojoje erdvėje; 
  • rengti rekomendacijas, teikti konsultacijas Asociacijos nariams;
  • siekti tinkamų sąlygų Asociacijos narių vykdomos veiklos vykdymui sudarymo, stabilaus ir tinkamo emocinės paramos teikimo reglamentavimo; 
  • plėtoti bendradarbiavimą ir dalinimąsi gerosiomis emocinės paramos teikimo praktikomis; 
  • teikti Asociacijos nariams paslaugas, kurios atitiktų Asociacijos tikslus; 
  • plėtoti bendradarbiavimą ir dalinimąsi gerosiomis praktikomis bei keistis informacija su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje bei, esant reikalui, jungtis į tokias organizacijas; 
  • bendradarbiauti su valstybės bei savivaldos institucijomis, rengiant norminių teisės aktų projektus, susijusius su emocinės paramos teikimo reglamentavimu.

Asociacija turi ilgametės patirties projektų įgyvendinime. 2024 metais Asociacija kartu su savo narėmis vykdo projektą "Emocinės pagalbos teikimas telefonu ir susirašinėjant internetu 2024 metais". Projektą valstybės biudžeto lėšomis finansuoja Jaunimo reikalų agentūra.
 
 

Pagrindiniai rėmėjai

 
 
                        


 
Visi rėmėjai
 

Sprendimas: NET GROUP